Systemy rynnowe – ogólne zasady montażu

Instalacja systemu orynnowania nie zawsze jest konieczna. Nie trzeba go instalować w budynkach wolnostojących, których wysokość wynosi do 4.5 metrów i których powierzchnia dachy jest mniejsza niż 100 metrów kwadratowych. Oczywiście brak orynnowania nie oznacza, że inwestor nie jest zobowiązany do prawidłowego ukształtowania okapów.

Co z rurą spustową?

Liczba koniecznych rur spustowych jest zależna od konstrukcji okapu. Jeśli jego długość jest mniejsza niż 10 – 12 metrów, instaluje się wyłącznie jedną rynnę spustową. W przypadku, gdy długość rynny jest zdecydowanie dłuższa (10 – 24 m), konieczne jest zamontowanie dwóch rur spustowych na obydwu końcach rynny. Co ważne – pomiędzy nimi należy też zamontować złączkę dylatacyjną. Montując orynnowanie nie można zapominać, by rynna miała spadek od środka okapu aż do wylotów rur spustowych. 

Wymiarowanie

Optymalny przekrój rury spustowej powinien wynosić co najmniej 3/4 przekroju całej rynny. Zaleca się też, by jej maksymalna średnica wyniosła co najmniej 10 cm, choć wskazane jest, by było to co najmniej 15 cm. Zaleca się też taki montaż orynnowania, by każda z rynien wystawała poza połać dachu o mniej więcej 1/2 szerokości. Co więcej, konieczne jest ich takie zamontowanie, by nie wystawały one poza przedłużenie płaszczyzny połaci dachowej. 

Aranżacja i design

W przypadku, gdy elewacja zewnętrzna jest ozdobiona gzymsem, to zaleca się, by jej montaż miał miejsce wyłącznie nad nim. Dzięki temu system orynnowania będzie mało widoczny z dołu, a całość instalacji będzie się bardzo ciekawie prezentować. W takim przypadku instalacja orynnowania powinna uwzględniać również kwestie techniczne. Rynny muszą być tak usytuowane, by znajdujący się pod nimi gzyms nie zaciekał wodą. Tym samym konieczne jest przybicie blachy do deski okapowej, pod którą należy umieścić pas podrynnowy (znajdować się on będzie wzdłuż całej krawędzi podkładu).

Wydajność odprowadzania wody

Jeśli chodzi o kwestie związane z wpustami rynien spustowych, to ich kształt powinien przypominać stożek. Trzeba pamiętać, że wydajność poszczególnych rynien również jest ograniczona. Przyjmuje się, że w zależności od średnicy rur spustowych, każda z nich odprowadza wodę z około 150 do nawet 200 metrów kwadratowych dachu. Warto też pamiętać, że rura spustowa która jest umieszczona na środku okapu, może odprowadzić znacznie więcej wody, niż rury spustowe, które zamontowane są na jego końcach. Zależność ta wynika z prostych zasad dotyczących geometrii dachu, a także zasad mechaniki płynów.

Kilka słów podsumowania

Montaż rynien jest bardzo złożonym i skomplikowanym zadaniem. Niemniej najważniejszą rolę odgrywa tu specyfika ich rozmieszczenia, a nie ich kształt. Dlatego mniej istotną kwestią jest to, czy inwestor stawia tu na rynny klasyczne, czy też np. na designerskie rynny prostokątne.