Wojna

Kadry z różnych inscenizacji związanych z militariami.